Posadzki zywiczne

Posadzki żywiczne zyskują coraz większą popularność. Sięgają po nie zarówno inwestorzy przemysłowi, jak i właściciele domów jednorodzinnych. Jakie wyróżniamy rodzaje posadzek żywicznych oraz na jakich podłożach mogą być one układane?

Rodzaje posadzek żywicznych

Posadzki żywiczne powinny być ściśle dobrane do przeznaczenia. Inny rodzaj materiału jest bowiem wskazany w przypadku hal magazynowych o dużym natężeniu ruchu, a inny w przydomowych pomieszczeniach gospodarczych. Tak więc na rynku spotkać można się z posadzkami epoksydowymi, które charakteryzują się dużą sztywnością oraz odpornością mechaniczną i chemiczną. Stosuje się je głównie w różnego rodzaju halach magazynowych i produkcyjnych, w których posadzka jest narażona na duże obciążenia i ryzyko uszkodzenia. Innym, powszechnie stosowanym typem posadzek żywicznych są posadzki poliuretanowe. Ich cechami charakterystycznymi są stosunkowo duża elastyczność, ale jednocześnie mniejsza odporność mechaniczna. Posadzki poliuretanowe są polecane, jako posadzki współpracujące z betonowym podłożem i dedykowane do wykorzystania w halach o mniejszym natężeniu ruchu.

Szczególnym rodzajem posadzek żywicznych są posadzki akrylowe. Charakteryzują się one dużą wytrzymałością, odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne i ścieranie typu udarowego. Najczęściej stosuje się je poza budynkami, jako nawierzchnie różnego rodzaju mostów, ramp załadunkowych i rozładunkowych, czy też wiaduktów.

Posadzki żywiczne – podłoże

Najczęściej wykorzystywanym podłożem pod posadzki żywiczne są podłoża wykonane z betonu. Co warte jednak zaznaczenia, muszą spełniać one ściśle określone wymagania. Niedopełnienie tego warunku może skutkować obniżeniem wytrzymałości gotowej powłoki epoksydowej, poliuretanowej, czy też akrylowej. Tak więc podłoże betonowe musi być wykonane z betonu klasy minimum B25 (C20/25 – wytrzymałość rzędu 20 MPa przy ściskaniu walcem o średnicy 15 centymetrów określona po 28 dniach i wytrzymałość rzędu 25 MPa przy ściskaniu sześcianem o wymiarach 15x15x15 centymetrów określona po 28 dniach). Co więcej, musi się ono charakteryzować odpornością na rozciąganie rzędu przynajmniej 1,5 MPa, minimalną temperaturą wynoszącą 8°C, minimalną wilgotnością wynoszącą 4%, czy też odpowiednio wykonanymi dylatacjami pozwalającymi na pracowanie i przenoszone obciążeń. Bardzo istotne jest również właściwe odtłuszczenie, odkurzenie oraz wyrównanie powierzchni przed położeniem właściwej warstwy żywicznej. To ostatnie jest szczególnie ważne w przypadku, kiedy wykorzystuje się stare podłoża – najczęściej poddaje się je procesom groszkowania (uszorstniania), śrutowania, frezowania czy też skuwania.

Słowem zakończenia, posadzki żywiczne można układać na podłożach starych. Warunkiem jest jednak ich odpowiednie przygotowanie przed położeniem właściwej warstwy żywicznej.