Grubość posadzki przemysłowej – jak wybrać? - Multi-Floor

Grubość posadzki przemysłowej – jak wybrać?

Posadzka jest jednym z najważniejszych elementów każdego budynku przemysłowego. Jej prawidłowo zaprojektowana i wykonana konstrukcja pozwala na swobodne i bezpieczne poruszanie się osób i sprzętu oraz wykorzystanie wyposażenia technologicznego zakładu. Jak dobrać grubość posadzki, aby było ona bezawaryjna oraz spełniała wszelkie normy?

Posadzki przemysłowe – podstawowa konstrukcja

Posadzka przemysłowa jest wierzchnią, użytkową warstwą podłogi nieprzeznaczoną do celów mieszkaniowych. Układana jest na odpowiednim elemencie konstrukcyjnym (podłożu gruntowym lub stropie) i trwale z nim połączona za pomocą tak zwanej warstwy szczepnej. Dopuszczalne jest jej dodatkowe zamocowanie mechaniczne.

Każda posadzka przemysłowa to konstrukcja warstwowa. W podstawowej wersji tworzą ją podkład, podbudowa oraz podpierający całość element konstrukcyjny. Pewne wymagania technologiczne sprawiają, iż część projektów posadzek uwzględnia dodatkowe warstwy konstrukcyjne. Są to między innymi ocieplenie, warstwa poślizgowa, izolacja przeciwwilgociowa, wyrównawcza czy też nawierzchniowa. Dodatkowe warstwy wpływają istotnie na parametry użytkowe posadzki, jej grubość oraz bezawaryjność.

Grubość posadzki przemysłowej

Grubość posadzek przemysłowych, np. posadzek poliuretanowych lub poliuretanowo-cementowych jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Są to na przykład ilość koniecznych do zastosowania warstw, rodzaj wykorzystanego materiału konstrukcyjnego, usytuowanie w obiekcie, podstawowe wymagania użytkowe czy też sposób połączenia podkładu z podbudową. Tak więc powszechnie wykorzystywane posadzki pływające charakteryzują się grubością około 120 do 260 milimetrów, posadzki betonowe impregnowane nie mniejszą niż 120 milimetrów, posadzki żywiczne nawet 0,5 milimetra, natomiast posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo nie mniejszą niż 80 milimetrów.

Jak zatem łatwo zauważyć, trudno określić dokładne wartości grubości tych ważnych elementów budynków przemysłowych. Niemniej jednak, dla celów poglądowych, można przyjąć, iż grubość posadzek przemysłowych zawiera się zazwyczaj w przedziale od 0,5 milimetra do około 300 milimetrów.

Podsumowując, posadzki generują duże koszty na etapie budowy (nawet 20% kosztów), jak i eksploatacji budynku. Co za tym idzie, dobór odpowiednich założeń konstrukcyjnych przy ich projektowaniu jest niezmiernie ważny.