Przed polozeniem zywicy

Efektowne posadzki żywiczne to nie tylko kwestia estetyki materiału, ale przede wszystkim wykonania, tj. wylania żywicy na odpowiednio przygotowane podłoże. Jakich błędów unikać, przygotowując się do wykonania żywicznej posadzki? Jak najlepiej przygotować podłoże oraz jakie grunty będą odpowiednie? Poniżej najważniejsze informacje.

Właściwa powierzchnia

Najczęstszym podłożem, na którym bezpiecznie można wylać życicę, jest beton. Inne podłoża wymagać mogą albo sprecyzowanego przygotowania (na przykład stal trzeba najpierw zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym, na asfalt natomiast można nałożyć tylko mieszkankę, która nie zawiera mogących go rozpuścić rozpuszczalników), albo zasięgnięcia dokładnej informacji u producenta (tak żywicy, jak i podłoża), czy masa posadzki żywicznej nie wejdzie w niepożądaną interakcję z podłożem.

Posadzka żywiczna na betonie

Jednym z najważniejszych czynników odpowiedniego przygotowania podłoża jest odpowiednie jego wysuszenie (mniej niż 4% wilgotności) i upewnienie się, że jest zabezpieczone przed działaniem wilgoci. Dlaczego? Posadzki żywiczne są paro- i wodoszczelne. Jeśli zbierze się pod nimi wilgoć, nie będzie ona miała odpowiedniego ujścia, co doprowadzi do wytworzenia się wypustek albo złuszczenia powłoki, może także zajść zjawisko osmozy. Dotyczy to szczególnie posadzki żywicznej poliuretanowej. Posadzki żywiczne wymagają cierpliwości i skrupulatności, co znaczy m.in., że ściśle należy trzymać się określonego przez producenta czasu nakładania kolejnych warstw. W przeciwnym razie posadzka może się zanieczyścić lub zawilgotnieć, co może wymóc na nas ponowne rozpoczęcie oczyszczania i osuszania.

Jak oczyścić nawierzchnię betonową przed wylaniem żywicy?

Z posadzki należy usunąć wszelkie drobiny, jak kurz, pyłki, piasek. Z powierzchni betonu usunąć należy ponadto mleczko cementowe. Ważne jest także odtłuszczenie powierzchni – usunięcie z niej pozostałości po wszelkich substancjach oleistych. Warto pamiętać, że w tym celu nie używa się rozpuszczalników, które też zostawiają na gruncie niepożądany ślad. Jeżeli niemożliwe jest całkowite odtłuszczenie powierzchni, bo np. występuje ono poniżej dostępnej nam głębokości, istnieje możliwość zastosowania żywicy impregnującej. Nie sprawdzi się to jednak, jeśli oleistość jest duża – wtedy konieczna może okazać się wymiana podłoża.

By cieszyć się piękną posadzką żywiczną pozbawioną fałd i innych mankamentów, najlepiej zdać się na pomoc specjalistów, którzy odpowiednio przygotują podłoże i fachowo przeprowadzą wszelkie etapy prac przy wykonaniu powłoki.